Prawo własności intelektualnej

  • Obsługa Klientów w zakresie różnorodnych aspektów praw własności przemysłowych
  • Prowadzenie spraw z zakresu ochrony znaków towarowych
  • Doradztwo prawne w zakresie rejestracji znaków towarowych i patentów
  • Przygotowanie umów dotyczących produktów informatycznych
  • Przygotowanie i opiniowanie projektów umów oraz negocjacje kontraktów dotyczących przeniesienia majątkowych praw autorskich oraz umów licencyjnych
  • Doradztwo w zakresie prawa konkurencji
  • Reprezentowanie Klientów w postępowaniach sądowych w sprawach o odszkodowania z tytułu szkód spowodowanych naruszeniem reguł konkurencji