Prawo upadłościowe i naprawcze

  • Przygotowanie wniosków o ogłoszenie upadłości układowej i likwidacyjnej
  • Przygotowanie i wdrożenie programów naprawczych w spółkach (celem uchronienia przed upadłością)
  • Przygotowanie i realizacja postępowań naprawczych
  • Przygotowanie wniosków i reprezentacja stron w postępowaniu o zakazanie prowadzenia działalności gospodarczej i w konsekwencji dochodzeniu roszczeń majątkowych od osób reprezentujących Spółki i inne przedsiębiorstwa
  • Wnioski o wpis na listę wierzytelności
  • Reprezentacja wierzycieli i upadłych w toku postępowania upadłościowego