Prawo spółdzielcze

  • Przekształcenia własnościowe z zakresu prawa spółdzielczego (przewłaszczenia)
  • Reprezentacja w Sądzie
  • Obsługa procesów inwestycyjnych prowadzonych przez Spółdzielnie Mieszkaniowe