Prawo podatkowe

  • Bieżące doradztwo podatkowe
  • Reprezentacja przed organami podatkowymi (urzędy skarbowe, izby skarbowe, urzędy kontroli skarbowej, urzędy celne, WSA i NSA)
  • Reprezentacja w toku kontroli podatkowej i skarbowej
  • Optymalizacja podatkowa
  • Analiza dokumentów finansowych i ksiąg rachunkowych w celu doprowadzenia do ich zgodności z przepisami prawa podatkowego