Nieruchomości

  • Odzyskiwanie nieruchomości
  • Zasiedzenie (w tym zasiedzenie granic nieruchomości)
  • Kompleksowa pomoc prawna w zakresie obrotu nieruchomościami
  • Analiza stanu prawnego nieruchomości (due dilligence report)
  • Umowy developerskie (przygotowanie, analiza)
  • Pomoc klientom w negocjacjach, w tym również z bankami i innymi podmiotami finansującymi
  • Urządzenia przesyłowe - roszczenia
  • Umowy w zakresie oddawania nieruchomości osobom trzecim do używania (umowy najmu, dzierżawy, użyczenia)
  • Prowadzenie spraw sądowych i administracyjnych dotyczących nieruchomości