Prawo budowlane

  • Przygotowanie procesu inwestycyjnego: negocjacje ze stronami procesu inwestycyjnego (architekci, inwestorzy, wykonawcy), przygotowanie umów, uzyskanie pozwolenia na budowę
  • Ocena stanu prawnego na każdym etapie procesu inwestycyjnego
  • Odwołania od decyzji organów administracji państwowej z zakresu prawa budowlanego
  • Skargi do WSA i skargi kasacyjne do NSA
  • Reprezentacja przed organami nadzoru budowlanego (PINB, GINB, WINB)